Logo: Fonmed
 • Baner: Wilk
 • Baner: Baner 1
 • Baner: Best Sound
 • Baner: AudioService_starszy_mężczyzna
 • Baner: Siemens - ucho
 • Baner: ePen Pro Pocket
 • Baner: 	AudioService_aparat_1
 • Baner: AudioService_lekarz
 • Baner: AudioService_Ojciec_i_Syn
 • Baner: AudioService_aparat_2

Jesteś tutaj: Strona głównaRefundacja

Refundacja

Refundacja na aparaty słuchowe

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Od początku roku 2014 obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia odnośnie refundacji na aparaty słuchowe, wkładki uszne oraz urządzenia wspomagające słyszenie.
Refundacje dla dzieci i osób do 26-tego roku życia przyznawane są raz na 3 lata, natomiast dla osób powyżej 26 roku życia raz na 5 lat. Refundacja na urządzenia wspomagające słyszenie (np.: systemy FM) jest przyznawana raz na 5 lat, ale tylko dla osób do 26 roku życia.
Według nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia refundowane są dwa aparaty słuchowe dla każdej osoby z niedosłuchem, pod warunkiem, że wartość utraty słuchu przekracza 30 dB HL u dziecka (do 26 roku życia) oraz 41 dB HL u osoby dorosłej powyżej 26 roku życia (dotyczy ucha, na które jest zakłądany aparat słuchowy).

Jakie kroki należy podjąć aby otrzymać refundację NFZ?

 1. Wykonanie bandania słuchu w punkcie protetyki słuchu!
 2. Wizyta u lekarza pierwszego kontaktu w celu uzyskania skierowania do specjalisty*
 3. Wizyta u lekarz aspecjalisty* - zabieramy wynik badania słuchu i skierowanie (wcześniej oczywiście należy zarejestrować się na wizytę)
 4. Specjalista* wystawia zlecenie (wniosek) na aparat słuchowy (wkładkę uszną)
 5. Powyższe zlecenie składamy w regionalnym oddziale NFZ, gdzie uzyskujemy potwierdzenie (pieczątkę) prawa do refundacji
 6. Wracamy do punktu protetyki słuchu w celu dopasowania odpowiedniego aparatu słuchowego
* Lekasz posiadający specjalizację w dziedzinie:
a. audiologii i foniatrii, b. audiologii, c. otolaryngologii
d. otolaryngologii dziecięcej, e. otorynolaryngologii, f. laryngologii

Wartość refundacji w poszczególnych przypadkach:

Aparaty słuchowe dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia - refundacja obejmuje kwotę 2000zł na aparat słochowy oraz 60zł na wkładkę uszną (przysługuje refundacja na dwa aparaty słuchowe). Niedosłuch musi przekraczać wartość 30 dB HL.
 
Osoby dorosłe po 26 roku życia - refundacja obeujmuje kwotę 700zł na aparat słuchowy oraz 50zł na wkładkę uszną. Refundacja przysługuje obuusznie pod warunkiem, że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartości 41 dB HL.
 
Inwalidzi wojenni i osoby represjonowane - refundacja obejmuje kwotę 1000zł na aparat słuchowy i 50zł na wkładkę uszną. Wymagane jest przedstawienie właściwej legitymacji. Refundacja przysługuje obuusznie pod warunkiem, że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartości 41 dB HL.
 
Refundacja na aparaty stosowane na przewodnictwo kostne - obejmuje kwotę 1800zł na aparaty słuchowe dla dzieci (do 26 roku życia) oraz 1260zł w przypadku dorosłych po 26 roku życia (refundacja na dwa aparaty słuchowe pod warunkiem, że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 41 dB HL w przypadku osób dorosłych oraz 30 dB HL w przypadku osób do 26 roku życia).
 
Refundacja na systemu wspomagające słyszenie - obejume kwotę 2.750zł i jest przyznawana do 26 roku życia raz na 5 lat. Resztę kosztów pokrywa w dużej mierze PFRON.

Refundacja aparatów słuchowych PFRON

PFRON - Państwowy Fundusz Rechabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 
Dla osób posiadających grupę inwalidzką lub orzeczenie o niepełnosprawności, możliwe jest dofinansowanie ze środków PFRON. Jego wielkość jest uzależniona od powiatu ora okresu, w którym pacjent stara się o dofinansowanie. Środki PFRON wydawane są przez tzw. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR dotyczy osób zamieszkujących w powiecie danej miejscowości) oraz MOPS (MOPR) w dużych miastach wojewódzkich. Wielkość refundacji ze środków PFRON jest zróżnicowana i jest ustalana odrębnie dla danego powiatu na konkretny rok kalendarzowy.
 • Baner: Audio ServiceAudio Service
 • Baner: PhonakPhonak
 • Baner: SiemensSiemens
 • Baner: StarkeyStarkey