O firmie

Co to jest niedosłuch?

Czym tak naprawdę jest niedosłuch?

Termin ten oznacza pogorszenie się słuchu w stosunku do wartości normalnej, określanej jako 0 dB HL (z ang. Hearing level - czyli poziom słyszenia). Wartość ta oznacza, że dla danej częstotliwości [Hz] (wysokości) dzwięku, pacjent dopiero zaczyna go spostrzegać.
Stopień niedosłuchu oblicza się jako średnią dla czterech częstotliwości z audiogramu: 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz i 4000 Hz (dla powyższego audiogramu niedosłuch w uchu prawym wynosi: 12,5 dB HL, natomiast w lewym: 51 dB HL).
 
Co więc oznacza stwierdzenie lekarza: "ma Pan niedosłuch"? Oznacza po prostu, że ktoś słyszy gorzej niż osoba ze zdrowym słuchem. Czasmi wielkość niedosłuchu wynikająca z audiogramu może wydawać się niewielka, ale może w znaczącym stopniu pogorszyć rozumienie mowy w hałasie, nie pogarszając możliwości spostrzegania dźwięków ogólnie.
Oczywiście są niedosłuchy, które lekarz laryngolog może z powodzeniem leczyć, dzięki czemu pacjent może znowu dobrze słyszeć. Na potrzeby niniejszej informacji poruszamy się jednak w obszarze tzw. niedosłuchu odbiorczego, który zazwyczaj pozostaje niedosłuchem nieodwracalnym i nie może być wyleczony.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją