O firmie

ROLA PROTETYKA SŁUCHU.

W naszych Gabinetach zatrudniamy najwyżej wykształcony personel w dziedzinie szkolnictwa  Protetyki Słuchu. Wszyscy nasi pracownicy ukończyli Protetykę Słuchu na wydziale UAM w Poznaniu z tytułem magistra i bądź licencjata.
Protetyk słuchu w Polsce nie jest zawodem uregulowanym ustawą zawodową. Praca w tej profesji określona jest szeregiem przepisów, głównie związanych ze szkolnictwem.
 
Pierwszą uczelnią która rozpoczęła kształcenie protetyków słuchu, był Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który wprowadził kierunek „Protetyka Słuchu” na wydziale fizyki na początku lat 90- tych.
 
Obecnie aby pracować w tym zawodzie, należy ukończyć co najmniej dwuletnią szkołę policealną, bądź też studia z zakresu protetyki słuchu.
 
Każdy ośrodek protetyki słuchu, chcący dopasowywać aparaty słuchowe u dzieci powyżej czwartego roku życia oraz osób dorosłych przy wykorzystaniu refundacji NFZ, musi zatrudniać przynajmniej jednego protetyka słuchu z dyplomem ukończenia studiów lub też szkoły policealnej, który ponadto posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe.
 
Dopasowanie aparatów słuchowych u dzieci poniżej czwartego roku życia, wymaga współpracy protetyka słuchu z lekarzem audiologiem ( lekarz tej specjalności musi być obecny przy dopasowaniu aparatu słuchowego).
 
Przy zakupie aparatu słuchowego, nieodzownym procesem jest jego dopasowanie i tu jest najważniejsza rola protetyka słuchu, który to wykorzystuje do tego wyniki badań słuchu, a także zbadanie zysku z dopasowanego aparatu, czyli wykazanie, że aparat słuchowy rzeczywiście pomaga osobie niedosłyszącej.
 
Protetyk słuchu jest ekspertem, który pomaga pacjentom niedosłyszącym lepiej słyszeć, ale chroni ich również przed niewłaściwym użyciem urządzenia, które nieprawidłowo dopasowane może być zagrożeniem dla ich słuchu 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją