Aparaty słuchowe

Zapraszamy do kontaktu, nasi specjaliści czekają na Twoje pytania.

68 320 27 82

ul. Sikorskiego 6, Zielona Góra

----
76 835 05 01

ul. Kościuszki 15 A, Głogów

----
68 356 15 51

Ul. Wojska Polskiego, Nowa Sól

Sikorskiego 6, Zielona Góra

tel.: 68 320 27 82

Kościuszki 15 a, Głogów

tel.: 76 835 05 01

Wojska Polskiego 43, Nowa Sól

tel.: 68 356 15 51

Aparaty słuchowe dofinansowanie NFZ i PFRON

aparaty słuchowe finansowanie nfz pfron

APARATY SŁUCHOWE

dofinansowanie NFZ i PFRON

Refundacje dla osób powyżej 26 roku życia przyznawane są raz na 5 lat, a dla dzieci i osób do 26 roku życia przyznawane są raz na 3 lata.

Wyjątkiem jest tutaj refundacja na urządzenia wspomagające słyszenie (np.: systemy FM), która jest przyznawana raz na 5 lat, ale tylko dla osób do 26 roku życia.

Według rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia refundowane są dwa aparaty słuchowe dla każdej osoby z niedosłuchem, pod warunkiem, że wartość utraty słuchu przekracza 40 dB. HL u osoby dorosłej powyżej 26 roku życia (dotyczy ucha, na które jest zakładany aparat) oraz 30 dB. HL u dziecka (do 26 roku życia).

Zmiany, zmiany…

Od 1 stycznia 2020 r. zmieniły się zasady wystawiania, weryfikacji i realizacji zleceń na wyroby medyczne. Jest to ułatwienie dla pacjentów, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.
Pacjenci mogą otrzymać od razu zlecenie gotowe do realizacji.

Dofinansowanie na aparaty słuchowe nowe rozwiązania nowe korzyści

Nowe rozwiązanie poprawia dostępność do wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, szczególnie dla osób z małych miejscowości, skąd do placówek NFZ jest daleko.
Ma też pewność, że zlecenie jest pozbawione błędów formalnych. Wcześniej o ewentualnych błędach pacjent dowiadywał się najczęściej dopiero w trakcie wizyty w NFZ.

Korzyści z rozwiązania elektronicznego :

● Oszczędność kosztów i czasu.

● Brak potrzeby osobistej wizyty w siedzibie NFZ.

● Możliwość korekty błędnie wystawionego zlecenia w trakcie wizyty po otrzymaniu zwrotnej informacji z systemu elektronicznego.

➢ Jakie kroki należy podjąć aby otrzymać refundację NFZ ?

1. Wykonanie badania słuchu w punkcie protetyki słuchu / poradni audiologicznej.
2. Wizyta u lekarza pierwszego kontaktu w celu uzyskania skierowania do specjalisty (laryngologa, otolaryngologa, audiologa)
3. Wizyta u lekarza – na wizytę należy zabrać dokumentację medyczną dotyczącą słuchu wraz z ostatnim wynikiem badania słuchu.
4. Lekarz wystawia zlecenie (wniosek) na aparaty słuchowe / wkładki uszne / system FM w systemie online NFZ.

Wartość refundacji w poszczególnych przypadkach :

Osoby dorosłe po 26 roku życia

Aparaty słuchowe: refundacja obejmuje kwotę 1050 zł na jeden aparat słuchowy, czyli 2100 zł na dwa aparaty słuchowe.
W przypadku osób powyżej 26 r.ż. refundacja przysługuje raz na pięć lat.
Aby uzyskać refundację średnia wartość progu słyszenia (niedosłuchu) musi przekraczać wartość 40 dB HL.

Wkładki uszne
: refundacja obejmuje kwotę 50 zł na jedną wkładkę uszną, czyli 100 zł na dwie wkładki uszne.
W przypadku osób powyżej 26 r.ż. refundacja przysługuje raz na pięć lat.
Aby uzyskać refundację średnia wartość progu słyszenia (niedosłuchu) musi przekraczać wartość 40 dB HL.

Aparaty słuchowe dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia

Aparaty słuchowe: refundacja obejmuje kwotę 3000 zł na jeden aparat słuchowy, czyli 6000 zł na dwa aparaty słuchowe.
W przypadku osób do 26 roku życia refundacja przysługuje raz na trzy lata.
Aby uzyskać refundację średnia wartość progu słyszenia (niedosłuchu) musi przekraczać wartość 30 dB. HL.

Wkładki uszne: refundacja obejmuje kwotę 60 zł na jedną wkładkę uszną, czyli 120 zł na dwie wkładki uszne.
W przypadku osób do 26 roku życia refundacja przysługuje każdorazowo, wg zapotrzebowania.
Aby uzyskać refundację średnia wartość progu słyszenia (niedosłuchu) musi przekraczać wartość 30 dB. HL.

a także

● Inwalidzi wojenni i osoby represjonowane – refundacja obejmuje kwotę 1500 zł na aparat słuchowy. Wymagane jest przedstawienie właściwej legitymacji.
Refundacja przysługuje obuusznie (tj. 2x 1500 zł w przypadku aparatów słuchowych), pod warunkiem że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 40 dB HL.

● Refundacja na aparaty stosowane na przewodnictwo kostne obejmuje kwotę 3000 zł na aparaty słuchowe dla dzieci oraz 2100 zł w przypadku dorosłych powyżej 26 roku życia.

● Refundacja na systemy wspomagające słyszenie obejmuje kwotę 3850 zł i jest przyznawana do 26 roku życia raz na 5 lat.
Resztę kosztów pokrywa w dużej mierze PFRON w przypadku spełnienia odpowiednich warunków do złożenia wniosku.

Refundacja aparatów słuchowych PFRON

Dla osób posiadających grupę inwalidzką lub orzeczenie o niepełnosprawności możliwe jest dofinansowanie ze środków PFRON.
Wielkość refundacji jest uzależniona od powiatu oraz okresu, w którym pacjent stara się o dofinansowanie i jest ustalana odrębnie dla danego województwa na konkretny rok kalendarzowy.
Środki PFRON wydawane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR dotyczy osób zamieszkujących w powiecie danej miejscowości) oraz MOPS (MOPR) w dużych miastach wojewódzkich.

refundacja aparatów słuchowych pfron