Aparaty słuchowe

Zapraszamy do kontaktu, nasi specjaliści czekają na Twoje pytania.

68 320 27 82

ul. Sikorskiego 6, Zielona Góra

----
76 835 05 01

ul. Kościuszki 15 A, Głogów

----
68 356 15 51

Ul. Wojska Polskiego, Nowa Sól

Sikorskiego 6, Zielona Góra

tel.: 68 320 27 82

Kościuszki 15 a, Głogów

tel.: 76 835 05 01

Wojska Polskiego 43, Nowa Sól

tel.: 68 356 15 51

Fonmed Aparaty Słuchowe Badanie Słuchu  >  Audiometria słowna
audiometria_slowna

Audiometria Słowna

Audiometria słowna jest badaniem stosowanym w celu uzupełnienia audiometrii tonalnej. Służy ocenie zrozumienia mowy słyszanej przez osobę badaną. Audiogramy mowy (testy słowne) są sporządzane dla poszczególnych języków. Test ten pomaga lekarzowi lub protetykowi słuchu ocenić tzw. socjalną wydolność słuchu, a więc zdolność do komunikacji w życiu codziennym.

Celem badania jest ustalenie krzywej dyskryminacji, tj. krzywej rozumienia mowy dla poszczególnych poziomów natężeń podawanego bodźca dźwiękowego (w tym przypadku mowy). Audiometria słowna jest wykorzystywana do diagnostyki rodzajów niedosłuchów, przy zaburzeniach równowagi, zawrotach głowy, jak również jest badaniem bardzo pomocnym podczas protezowania aparatami słuchowymi (pozwala na ocenę korzyści w rozumieniu mowy w aparatach).

Badanie audiometrii słownej jest badaniem nieinwazyjnym. Wykonywane jest w specjalnych słuchawkach audiometrycznych na przewodnictwo powietrzne. Badanie wykonywane jest oddzielnie dla ucha prawego i lewego. Do ucha podawane są wyrazy/ liczby/ logatomy, na różnych poziomach natężenia dźwięku, natomiast zadaniem osoby badanej jest powtarzanie materiału dźwiękowego zaraz po jego podaniu.

Badanie przeprowadzane jest przy współpracy z Pacjentem i jest badaniem uzupełniającym diagnozę rodzaju niedosłuchu oraz innych zaburzeń słuchowo- błędnikowych.