Aparaty słuchowe

Zapraszamy do kontaktu, nasi specjaliści czekają na Twoje pytania.

68 320 27 82

ul. Sikorskiego 6, Zielona Góra

----
76 835 05 01

ul. Kościuszki 15 A, Głogów

----
68 356 15 51

Ul. Wojska Polskiego, Nowa Sól

Sikorskiego 6, Zielona Góra

tel.: 68 320 27 82

Kościuszki 15 a, Głogów

tel.: 76 835 05 01

Wojska Polskiego 43, Nowa Sól

tel.: 68 356 15 51

Badanie słuchu u Dzieci

Badanie słuchu u Dzieci

Otoemisja Akustyczna

Badanie ABR

Badanie ASSR

Otoemisja akustyczna od 2002 roku jest w Polsce przesiewowym badaniem słuchu i wykonywana jest na oddziale noworodkowym każdemu dziecku w drugiej dobie życia. Otoemisja jest odpowiedzią komórek słuchowych ślimaka na podany przez sondę impuls tonalny lub trzask.

Jest to nieinwazyjna, obiektywna i łatwa metoda oceny czynności ślimaka. Badanie polega na umieszczeniu w przewodzie słuchowym zewnętrznym sondy pomiarowej.
Składa się ona z niewielkiego głośnika emitującego dźwięki i niewielkiego, bardzo czułego mikrofonu rejestrującego otoemisję.
W momencie, gdy bodziec dźwiękowy biegnący z głośnika wprawia w ruch komórki słuchowe, te w wyniku owego ruchu wytwarzają wtórny dźwięk odbierany przez mikrofon.

Badanie ABR
Rejestracja słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu to badanie,
które polega na rejestrowaniu czynności bioelektrycznej powstającej w wyższych piętrach drogi słuchowej, w odpowiedzi na bodźce słuchowe podawane do ucha.

Jest to najpopularniejsze, nieinwazyjne badanie słuchu, z grupy badań obiektywnych. Badanie wykonuje się w celu określenia progu słyszenia pacjenta (stopień ubytku słuchu) oraz miejsca wystąpienia niedosłuchu(rodzaj niedosłuchu, np. odbiorczy, przewodzeniowy, mieszany).

Badanie wykonujemy kiedy podejrzewany jest niedosłuch oraz:

  • u dzieci małych, niewspółpracujących w badaniach słuchu w słuchawkach,
  • u dzieci, które nie wykształciły mowy do 3 roku życia lub później,
  • u noworodków i niemowląt w celu diagnostycznym, w przypadku negatywnego wyniku badania słuchu przesiewowego,
  • u dzieci niewspółpracujących przy tradycyjnych badaniach audiometrycznych (np. dzieci z niepełnosprawnością).

Aby wynik badania był w pełni miarodajny, badanie ABR wykonuje się we śnie lub w stanie czuwania.

ASSR – Słuchowe potencjały wywołane stanu ustalonego jest badaniem najwyższego piętra drogi słuchowej.
ASSR ma przewagę nad innymi metodami elektrofizjologicznymi, gdyż pozwala na pomiar w szerszym zakresie częstotliwości
i umożliwia ocenę progu słyszenia nawet przy głębokich ubytkach słuchu.
Badanie ASSR wykonuje się celem potwierdzenia wyników badań ABR.

Badanie wykonujemy:

  • u noworodków i niemowląt w celu rekonstrukcji audiogramu oraz dokładnego ustawienia aparatów słuchowych,
  • u dzieci małych, niewspółpracujących w badaniach słuchu w słuchawkach,
  • w przypadku niedosłuchów głębokiego stopnia w celu szczegółowego określenia poziomu resztek słuchowych(np. przed kwalifikacją do implantu ślimakowego).

W okresie rozwoju mowy dziecka ważna jest profilaktyka prawidłowego funkcjonowania narządu słuchu, dlatego też należy wykonywać kontrolne badania słuchu raz na rok.