Aparaty słuchowe

Zapraszamy do kontaktu, nasi specjaliści czekają na Twoje pytania.

68 320 27 82

ul. Sikorskiego 6, Zielona Góra

----
76 835 05 01

ul. Kościuszki 15 A, Głogów

----
68 356 15 51

Ul. Wojska Polskiego, Nowa Sól

Sikorskiego 6, Zielona Góra

tel.: 68 320 27 82

Kościuszki 15 a, Głogów

tel.: 76 835 05 01

Wojska Polskiego 43, Nowa Sól

tel.: 68 356 15 51

Dołącz do nas
Fonmed Aparaty Słuchowe  >  Refundacja

Refundacja na aparaty słuchowe

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Od początku roku 2014 obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia odnośnie refundacji na aparaty słuchowe, wkładki uszne oraz urządzenia wspomagające słyszenie.

Refundacje dla dzieci i osób do 26-tego roku życia przyznawane są raz na 3 lata, natomiast dla osób powyżej 26 roku życia raz na 5 lat. Refundacja na urządzenia wspomagające słyszenie (np.: systemy FM) jest przyznawana raz na 5 lat, ale tylko dla osób do 26 roku życia.

Według nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia refundowane są dwa aparaty słuchowe dla każdej osoby z niedosłuchem, pod warunkiem, że wartość utraty słuchu przekracza 30 dB HL u dziecka (do 26 roku życia) oraz 41 dB HL u osoby dorosłej powyżej 26 roku życia (dotyczy ucha, na które jest zakładany aparat słuchowy).

 

U pewnej grupy dzieci zaburzenia te współwystępują z dysleksją, ADHD, SLI, opóźnieniem rozwoju mowy, a także z autyzmem.

Jakie kroki należy podjąć aby otrzymać refundację NFZ?

  • Wykonanie badania słuchu w punkcie protetyki słuchu!
  • Wizyta u lekarza pierwszego kontaktu w celu uzyskania skierowania do specjalisty*.
  • Wizyta u lekarz aspecjalisty* – zabieramy wynik badania słuchu i skierowanie (wcześniej oczywiście należy zarejestrować się na wizytę).
  • Specjalista* wystawia zlecenie (wniosek) na aparat słuchowy (wkładkę uszną).

Powyższe zlecenie składamy w regionalnym oddziale NFZ, gdzie uzyskujemy potwierdzenie (pieczątkę) prawa do refundacji

Wracamy do punktu protetyki słuchu w celu dopasowania odpowiedniego aparatu słuchowego.

*Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie:
a. audiologii i foniatrii, b. audiologii, c. otolaryngologii
d. otolaryngologii dziecięcej, e. otorynolaryngologii, f. laryngologii

Wartość refundacji w poszczególnych przypadkach:

Aparaty słuchowe dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia – refundacja obejmuje kwotę 2000zł na aparat słuchowy oraz 60zł na wkładkę uszną (przysługuje refundacja na dwa aparaty słuchowe). Niedosłuch musi przekraczać wartość 30 dB HL.

Osoby dorosłe po 26 roku życia – refundacja obejmuje kwotę 700zł na aparat słuchowy oraz 50zł na wkładkę uszną. Refundacja przysługuje obuusznie pod warunkiem, że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartości 41 dB HL.

Inwalidzi wojenni i osoby represjonowane – refundacja obejmuje kwotę 1000zł na aparat słuchowy i 50zł na wkładkę uszną. Wymagane jest przedstawienie właściwej legitymacji. Refundacja przysługuje obuusznie pod warunkiem, że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartości 41 dB HL.

Refundacja na aparaty stosowane na przewodnictwo kostne – obejmuje kwotę 1800zł na aparaty słuchowe dla dzieci (do 26 roku życia) oraz 1260zł w przypadku dorosłych po 26 roku życia (refundacja na dwa aparaty słuchowe pod warunkiem, że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 41 dB HL w przypadku osób dorosłych oraz 30 dB HL w przypadku osób do 26 roku życia).

Refundacja na systemu wspomagające słyszenie – obejmuje kwotę 2.750zł i jest przyznawana do 26 roku życia raz na 5 lat. Resztę kosztów pokrywa w dużej mierze PFRON.

Refundacja aparatów słuchowych PFRON

PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dla osób posiadających grupę inwalidzką lub orzeczenie o niepełnosprawności, możliwe jest dofinansowanie ze środków PFRON. Jego wielkość jest uzależniona od powiatu oraz okresu, w którym pacjent stara się o dofinansowanie. Środki PFRON wydawane są przez tzw. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR dotyczy osób zamieszkujących w powiecie danej miejscowości) oraz MOPS (MOPR) w dużych miastach wojewódzkich. Wielkość refundacji ze środków PFRON jest zróżnicowana i jest ustalana odrębnie dla danego powiatu na konkretny rok kalendarzowy.