Aparaty słuchowe

Zapraszamy do kontaktu, nasi specjaliści czekają na Twoje pytania.

68 320 27 82

ul. Sikorskiego 6, Zielona Góra

----
76 835 05 01

ul. Kościuszki 15 A, Głogów

----
68 356 15 51

Ul. Wojska Polskiego, Nowa Sól

Sikorskiego 6, Zielona Góra

tel.: 68 320 27 82

Kościuszki 15 a, Głogów

tel.: 76 835 05 01

Wojska Polskiego 43, Nowa Sól

tel.: 68 356 15 51

Facebook

Dofinansowania NFZ i PFRON

Refundacje dla dzieci i osób do 26 roku życia przyznawane są raz na 3 lata, a dla osób powyżej 26 roku życia raz na 5 lat.

Wyjątkiem jest tutaj refundacja na urządzenia wspomagające słyszenie (np.: systemy FM), która jest przyznawana raz na 5 lat, ale tylko dla osób do 26 roku życia.

Według rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia refundowane są dwa aparaty słuchowe dla każdej osoby z niedosłuchem, pod warunkiem, że wartość utraty słuchu przekracza 30 dB HL u dziecka (do 26 roku życia) oraz 40 dB HL u osoby dorosłej powyżej 26 roku życia (dotyczy ucha, na które jest zakładany aparat).

Zmiany, zmiany…

Od 1 stycznia 2020 r. zmieniły się zasady wystawiania, weryfikacji i realizacji zleceń na wyroby medyczne.
Jest to ułatwienie dla pacjentów, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.
Pacjenci mogą otrzymać od razu zlecenie gotowe do realizacji.

Nowe rozwiązanie poprawia dostępność do wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, szczególnie dla osób z małych miejscowości, skąd do placówek NFZ jest daleko.

Ma też pewność, że zlecenie jest pozbawione błędów formalnych. Wcześniej o ewentualnych błędach pacjent dowiadywał się najczęściej dopiero w trakcie wizyty w NFZ.

Korzyści z rozwiązania elektronicznego:

  • Oszczędność kosztów i czasu.
  • Brak potrzeby osobistej wizyty w siedzibie NFZ.
  • Możliwość korekty błędnie wystawionego zlecenia w trakcie wizyty po otrzymaniu zwrotnej informacji  z systemu elektronicznego.

Jakie kroki należy podjąć aby otrzymać refundację NFZ?

  1. Wykonanie badania słuchu w punkcie protetyki słuchu / poradni audiologicznej.
  2. Wizyta u lekarza pierwszego kontaktu w celu uzyskania skierowania do specjalisty (laryngologa, otolaryngologa, audiologa).
  3. Wizyta u lekarza – na wizytę należy zabrać dokumentację medyczną dotyczącą słuchu wraz z ostatnim wynikiem badania słuchu.
  4. Lekarz wystawia zlecenie (wniosek) na aparaty słuchowe / wkładki uszne / system FM w systemie online NFZ.

Wartość refundacji w poszczególnych przypadkach:

Aparaty słuchowe dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia: refundacja obejmuje kwotę 2000 zł na jeden aparat słuchowy, czyli 4000 zł na dwa aparaty słuchowe.
Wkładki uszne: refundacja obejmuje kwotę 60 zł na jedną wkładkę uszną, czyli 120 zł na dwie wkładki uszne.
W przypadku osób do 26 r.ż. refundacja przysługuje każdorazowo, wg zapotrzebowania.

Osoby dorosłe po 26 roku życia:
Aparaty słuchowe: refundacja obejmuje kwotę 700 zł na jeden aparat słuchowy, czyli 1400 zł na dwa aparaty słuchowe.
W przypadku osób powyżej 26 roku życia refundacja przysługuje raz na pięć lat.
Aby uzyskać refundację średnia wartość progu słyszenia musi przekraczać wartość 40 decybeli.
Wkładki uszne: refundacja obejmuje kwotę 50 zł na jedną wkładkę uszną, czyli 100 zł na dwie wkładki uszne.
W przypadku osób powyżej 26 roku życia refundacja przysługuje raz na pięć lat.

Inwalidzi wojenni i osoby represjonowane – refundacja obejmuje kwotę 1000 zł na aparat słuchowy. Wymagane jest przedstawienie właściwej legitymacji. Refundacja przysługuje obuusznie (tj. 2x 1000 zł w przypadku aparatów słuchowych), pod warunkiem że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 40 dB HL.

Refundacja na aparaty stosowane na przewodnictwo kostne obejmuje kwotę 1800 zł na aparaty słuchowe dla dzieci oraz 1260 zł w przypadku dorosłych powyżej 26 roku życia.

Refundacja na systemy wspomagające słyszenie obejmuje kwotę 2750 zł i jest przyznawana do 26 roku życia raz na 5 lat.

Resztę kosztów pokrywa w dużej mierze PFRON w przypadku spełnienia odpowiednich warunków do złożenia wniosku.

Refundacja aparatów słuchowych PFRON.

Dla osób posiadających grupę inwalidzką lub orzeczenie o niepełnosprawności, możliwe jest dofinansowanie ze środków PFRON.

Wielkość refundacji jest uzależniona od powiatu oraz okresu, w którym pacjent stara się o dofinansowanie i jest ustalana odrębnie dla danego województwa na konkretny rok kalendarzowy.

Środki PFRON wydawane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR dotyczy osób zamieszkujących w powiecie danej miejscowości) oraz MOPS (MOPR) w dużych miastach wojewódzkich.