Aparaty słuchowe

Zapraszamy do kontaktu, nasi specjaliści czekają na Twoje pytania.

68 320 27 82

ul. Sikorskiego 6, Zielona Góra

----
76 835 05 01

ul. Kościuszki 15 A, Głogów

----
68 356 15 51

Ul. Wojska Polskiego, Nowa Sól

Sikorskiego 6, Zielona Góra

tel.: 68 320 27 82

Kościuszki 15 a, Głogów

tel.: 76 835 05 01

Wojska Polskiego 43, Nowa Sól

tel.: 68 356 15 51

Fonmed Aparaty Słuchowe Badanie Słuchu  >  Diagnoza Centralnych Zaburzeń przetwarzania słuchowego

Diagnoza centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego APD (Neuroflow)

Zaburzenie przetwarzania słuchowego (ang. Auditory Processing Disorder – APD) jest zespołem objawów wynikających z różnego typu zaburzeń w obrębie ośrodkowej części układu słuchowego. Występuje pomimo prawidłowego słuchu, ponieważ APD to nieprawidłowości w przetwarzaniu słuchowym na poziomie neuronalnym niewynikające z zaburzeń funkcji poznawczych i językowych. APD to nie problem ze słuchem. Dzieci, które cierpią na APD mają trudności: z koncentracją, z rozumieniem mowy w hałasie, rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych, z uczeniem się (problemy z nauką czytania, pisania, języków obcych).

U pewnej grupy dzieci zaburzenia te współwystępują z dysleksją, ADHD, SLI, opóźnieniem rozwoju mowy, a także z autyzmem.

Objawy

Problem zaburzeń przetwarzania słuchowego jest szczególnie ważny u dzieci w wieku wczesnoszkolnym, gdyż może mieć poważny wpływ na osiągnięcia szkolne i perspektywy dalszego rozwoju zawodowego.
Dzieci z podejrzeniem zaburzeń przetwarzania słuchowego mimo prawidłowych wyników badań audiometrii tonalnej mają trudności: ze zrozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest gwar hałas (np. szkoła), ze skupieniem uwagi przy dźwiękach z otoczenia, w uczeniu się, nie potrafią dłużej utrzymać uwagi na zadaniu, często „wyłączają się”, myślami są gdzie indziej, sprawiają wrażenie nieobecnych.

Szacuje się, że APD dotyczy ok. 2-3% dzieci w wieku szkolnym, jednak powszechność objawów sugerujących zaburzenia ośrodkowego przetwarzania słuchowego może wskazywać, że odsetek ten jest znacznie wyższy. Na wzrost liczby dzieci, które mają problemy z percepcją słuchową przy prawidłowym słuchu, wpływa szybki rozwój społeczeństwa informatycznego w ostatnich latach. Nadmierna stymulacja bodźcami wzrokowymi oraz słuchowymi (np. przez internet, gry komputerowe, telewizję) powoduje, że zmieniają się wzorce percepcji i analizy informacji. Upośledzone zostają możliwości filtrowania i selekcji informacji, co w konsekwencji prowadzi do zaburzeń koncentracji uwagi. Przyczynia się do tego również ograniczenie czasu spędzanego na bezpośrednich rozmowach dzieci z rodzicami oraz z rówieśnikami. Dodatkowo na powstanie zaburzeń centralnego przetwarzania słuchu u dzieci mogą mieć wpływ powszechne choroby u małych dzieci (wiek przedszkolny i wcześniej) typu: przewlekłe wysiękowe zapalenie ucha środkowego, niektóre alergie, urazy czaszkowo-mózgowe, przerost trzeciego migdałka.

Na czym polega diagnoza Neuroflow?

Diagnoza w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego (CAPD) metodą Neuroflow podzielona jest na kilka etapów:

  • Szczegółowy wywiad – provider Neuroflow zapyta o rozwój dziecka począwszy od okresu prenatalnego, poprzez okres niemowlęcy do aktualnych problemów zdrowotnych dziecka. Ważnym elementem wywiadu jest wypełnienie kwestionariusza zawierającego pytania dotyczące trudności dziecka w uczeniu się i komunikacji
  • Ocena czułości słuchu dziecka – to pierwszy element badania obwodowego układu słuchowego. Badanie audiometrii tonalnej pozwala stwierdzi czy czułość słuchu jest prawidłowa, czy dziecko nie ma niedosłuchu. Wyniki tego badania zostaną umieszczone w Raporcie, który otrzymają Państwo na koniec badania diagnostycznego.
  • Ocena wyższych funkcji słuchowych baterią znormalizowanych testów Neuroflow:
    • dzieci, w wieku przedszkolnym mają do wykonania 3 zadania testowe
    • dzieci w wieku młodszym szkolnym podczas diagnozy wykonują 6 zadań testowych
    • dzieci starsze i osoby dorosłe 8 zadań testowych.

Zadania polegają, w zależności od wieku dziecka, m.in. na powtarzaniu słów/zdań na tle szumu, cyfr, które słyszane są jednocześnie w prawym i lewym uchu, wysłuchiwaniu przerw w szumie, różnic pomiędzy dźwiękami w zakresie ich wysokości.

Po wykonaniu diagnozy w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego CAPD provider na tym samym spotkaniu drukuje Raport z badania i omawia go z rodzicami. Raport zawiera ważne informacje: jakimi narzędziami dziecko zostało zbadane, co badają poszczególne testy, jakie wyniki uzyskało dziecko
Wyniki testów z literką „L” oznaczają wynik poniżej normy dla wieku dziecka.
Na Raporcie znajdzie się także odręcznie wpisana przez providera analiza wyników diagnozy i podsumowanie zawierające cenne dla nauczycieli oraz innych terapeutów dziecka informacje.

Jeśli rodzice wspólnie z providerem zdecydują o rozpoczęciu treningu Neuroflow, wówczas zostaną poinformowani o: wymaganiach technicznych (m.in. odpowiedni komputer, szerokopasmowe łącze internetowe), cenie każdego z etapów (nie każde dziecko musi przejść wszystkie etapy), roli, jaką pełni rodzic w procesie ćwiczeń wyższych funkcji słuchowych zobaczą demonstracyjny, skrócony trening, która pokaże rodzicom, jakie zadania spotkają w trakcie sesji terapeutycznych prowadzonych w domu i wyjaśni jak ćwiczyć z dzieckiem.

Po każdym etapie treningu zalecana jest diagnoza kontrolna, która oceni postępy dziecka.

Opracowanie na podstawie materiałów autorstwa APD-Medical Sp. z o.o.